Kromě našich dvou nejbližších sousedů, Německa a Rakouska, kde je spolu se Švýcarskem a Lichtenštejnskem němčina hlavním úředním jazykem, se německy dorozumíte v dalších více než 15 zemích světa. Mluví jí přes 200 miliónů lidí, čímž se tento jazyk řadí mezi 10 nejpoužívanějších na celém světě.

Německo a další německy mluvící země Evropy byly, a stále jsou, považovány za vysoce kulturně vyspělé země s prosperující ekonomikou udávající směr v mnoha oborech. A to především díky vyhlášené preciznosti a pracovitosti místních lidí. Česká republika, nejbližší soused, je vyhledávanou zemí pro působení mnoha firem ze zemí německy hovořících obyvatel.

Vedle vyhlášené pracovitosti milují naši sousedé své národní jídlo, pití (především pivo), jsou zapáleni pro sport (hlavně fotbal, lyžování a hokej) i zdravý životní styl. Pro provázanost naší mnohasetleté historie s germánskou kulturou, která se významně zapsala do formování celoevropských dějin i dějin naší země, je studium německého jazyka velice zajímavé a přínosné po všech stránkách.