Angličtina patří mezi geograficky nejrozšířenější jazyky na světě. Mluví se jí prakticky na všech kontinentech a je úředním jazykem nebo alespoň jedním z oficiálních jazyků ve více než 50 zemích světa. Jinými slovy, každý 6 – 7 člověk na planetě používá angličtinu a počet uživatelů stále roste. Pro 400 – 500 miliónů lidí je angličtina rodným jazykem (na 2. místě po mandarínské čínštině) a pro přibližně stejný počet lidí se stala druhým jazykem.

V každém případě i ten, kdo tento jazyk nikdy nestudoval, je jím nutně ovlivněn, protože angličtina se stala mezinárodním jazykem obchodu, cestovního ruchu, reklamy, letecké a lodní dopravy, IT, vědy a techniky a dalších oblastí života, takže anglická slova z těchto oborů pronikají i do dalších jazyků, češtinu nevyjímaje. Ale i naopak. Angličtina je velmi otevřená přijímání slov z jiných jazyků (uveďme např. české slovo robot), a proto má velmi širokou slovní zásobu.

„Čaj o páté, Big Ben, Tower, královská rodina, fish and chips, hamburger, americký fotbal, javorový list, hokej, klokan, bumerang, koala, kiwi, ragby atd.“ – to jsou jen některé pojmy spjaté s kulturou anglicky mluvících zemí, které jsou známé po celém světě. Jistě si je každý dovede přiřadit k příslušným zemím a představit si jejich zeměpisnou polohu i kulturu a uvědomit si tak rozmanitost anglicky mluvícího světa, jehož součástí se prostřednictvím tohoto jazyka může stát.

Každopádně v našich zeměpisných šířkách dává každému znalost tohoto jazyka základ, který minimálně otevírá vrátka na mnohé pracovní pozice, a je velmi vyhledávaným artiklem především v kombinaci s dalšími jazyky. Navíc umožňuje vyměňovat si informace, zkušenosti nebo si jen nezávazně popovídat s místními lidmi na dovolené, s paní, která čeká na autobus kdesi tisíce kilometrů od naší vlasti nebo třeba jen s kolegou či spolužákem z daleké ciziny.