Arabský svět je území rozkládající se od Sýrie a Iráku směrem na jih a na západ. Zahrnuje celý arabský poloostrov a značnou část severní Afriky (od Egypta až po Maroko). Tuto oblast lze nazvat křižovatkou tří kontinentů – Evropy, Asie a Afriky. Je to jedna z kolébek lidské civilizace (Egypt, Mezopotámie). Její rozloha je 11 milionů km2.

V současné době jde o dvě desítky států (více než 300 milionů obyvatel), v nichž úředním jazykem je arabština. Je to jazyk s dlouhou kulturní a historickou tradicí. Arabské písmo, i když se zdá na pohled velice obtížné, je jednodušší než latinka. K jeho zvládnutí stačí několik týdnů. I gramatická struktura je velice pravidelná. Jistým problémem je značný rozdíl mezi spisovným a hovorovým jazykem. Dá se říci, že každý Arab mluví trochu jinak a zprvu je obtížné jim porozumět. Většinou ale ocení, když cizinec mluví alespoň trochu arabsky a ví něco o arabském světě.

Arabské země jsou velice bohaté na historické památky i přírodní krásy. Jsou proto cílem mnoha turistů z celého světa. Pro nás jsou Arabové nejbližší mimoevropští sousedé. Např. let do Tunisu trvá kratší dobu než do některých evropských měst.

Blízký východ je rovněž oblastí bohatou na nerostné suroviny, zejména na naftu. Státy, v nichž se nacházejí zásoby nafty, mohou být pro nás zajímavým obchodním partnerem. Nezapomínejme rovněž, že arabština je také náboženským jazykem celého islámského světa, kde žije více než jedna miliarda obyvatel.